محاسبه ارزش در معرض ریسک به روش تاریخی در اکسل و ایویوز

300,000 ریال

نوع محتوا: ویدئو

زمان ویدئو: 8 دقیقه

موارد آموزش داده شده: توضیح در خصوص ارزش در معرض ریسک – محاسبه ارزش در معرض ریسک به روش تاریخی در اکسل – محاسبه ارزش در معرض ریسک به روش تاریخی در ایویوز


 این محصول دانلودی است و بعد از خرید لینک دانلود برای شما ظاهر خواهد شد.


وضعیت موجودی : در انبار