استاتا 15.0 نسخه مک (Stata 15.0 Mac)

590,000 ریال

استاتا 15.0 نسخه مک (Macintosh)

پیشتر «اقتصادی ها» نسخه ویندوز (نسخه ویندوز از این لینک قابل دسترس است) استاتا 15.0 را در اختیار علاقه مندان و پژوهشگران عزیز قرار داده بود. محصول حاضر نسخه مک استاتا 15 است.

توجه 1: نسخه حاضر نسخه STATA/SE بوده و بدون محدودیت زمانی است.

توجه 2: این نرم افزار روی macOS X 10.9 Mavericks و نسخه های بعدی سیستم عامل مک قابل اجرا است. نسخه های پیش از 10.9 توسط نرم افزار پشتیبانی نمی شود.

دانلود استاتا 15 مک

برای دانلود استاتا 15 نسخه مک ابتدا می‌بایست نرم افزار را خریداری نمایید. قیمت نرم افزار، بسیار پایین در نظر گرفته شده است که همه دانشجویان و علاقمندان امکان تهیه آن را داشته باشند.
دانلود استاتا 15

امکانات جدید اضافه شده به استاتا 15

برآورد مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

برآورد مدلهای رگرسیون آستانه ای (TAR)

تخمین بیزین انواع مدلهای رگرسیونی (قابل اعمال برای بیش از 45 مدل رگرسیونی موجود در نرم افزار استاتا)

مدلهای رگرسیونی خودتوضیح فضایی (Spatial Autoregressive Models)

آزمون های هم انباشتگی پانلی (Panel Cointegration Tests)

آزمون های شکست ساختاری چندگانه برای سری های زمانی

رگرسیون های ناپارامتریک

مدل توبیت برای پانل دیتا با ضرایب تصادفی (Panel-data tobit models with random coefficients)

مدلهای ساختاری تعمیم یافته چندگروهی (Multiple-group generalized SEM)

رگرسیون خطی با وجود ناهمسانی واریانس (Heteroskedastic linear regression)

و …

برای دیدن توضیحات بیشتر در مورد امکانات اضافه شده به نرم افزار می توانید به این لینک مراجعه نمایید.


پس از خرید، لینک دانلود نرم افزار ظاهر خواهد شد و می توانید نرم افزار را بدون وقفه دانلود نمایید.


وضعیت موجودی : در انبار