فیلم آموزشی نرم افزار R (رایگان)

ریال

مدرس: امید صفرزاده-دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه Bilkent آنکارا

سطح دوره آموزشی: مقدماتی

تئوری: 20 درصد

عملی: 80 درصد

 

وضعیت موجودی : در انبار