فیلم آموزشی ایویوز (آموزش اقتصادسنجی در نرم افزار ایویوز)

390,000 ریال

مدت فیلم: 10 ساعت

مدرس: سیاوش محمدپور-دانشجوی سال آخر دکتری اقتصاد

محتویات فیلم:

تئوری: 40 درصد

عملی (نرم افزار): 60 درصد

این فیلم قابل دانلود نیست و از طریق پست ارسال می‌شود.

وضعیت موجودی :در انبار