ایویوز 10 پرتابل – بدون نیاز به نصب (Eviews 10 Portable)

200,000 ریال

ایویوز 10 پرتابل – بدون نیاز به نصب (Eviews 10 Portable)

ایویوز 10 پرتابل، نسخه بدون نیاز به نصب نرم افزار ایویوز 10 است. این نسخه را می توانید روی فلش یا هارد دیسک اکسترنال خود کپی کنید و در دانشگاه یا محل کار بدون نیاز به نصب نرم افزار آن را اجرا نمایید. در نسخه 10 نرم افزا ایویوز امکانات جدیدی اضافه شده است که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

امکانات اضافه شده به بخش محاسباتی ایویوز 10

تجزیه روند-فصلی (Season-trend decomposition (STL

تعدیل فصلی هفتگی MoveReg weekly seasonal adjustment

محاسبات توابع خاص Special function computation

امکانات اضافه شده به بخش تخمین ایویوز 10

رگرسیون انتقال ملایم (Smooth threshold regression (STR

اضافه شدن گزینه های برآورد انحراف معیار مستحکم در شرایط وجود ناهمسانی واریانس Heteroskedasticity consistent robust stardard error options

انحراف معیار خوشه ای Clustered stardard errors

مدل خودتوضیح برداری با اعمال محدودیت های خطی VARs with linear restrictions

بهبود در محدودیت های مدل خودتوضیح برداری ساختاری Structural VAR restriction improvements

تجزیه تاریخی مدل خودتوضیح برداری  VAR historical decomposition

بهبود در پیش بینی های غیرخطی Improved nonlinear forecasting

اضافه شدن ابزارهای جدید به روش خودتوضیح با وقفه های توزیع شده Additional autoregressive distributed lag (ARDL) tools

امکانات اضافه شده به بخش آزمون های ایویوز 10

جملات خطای مدل خودتوضیح برداری ساختاری VAR structural residuals

بهبود در آرمون های خودهمبستگی در مدلهای خودتوضیح برداری Improved VAR serial correlation testing

و …


این محصول قابل دانلود است. بعد از خرید، لینک دانلود ظاهر خواهد شد.

وضعیت موجودی : در انبار