ویدئوی آموزشی شبکه های عصبی مصنوعی با مثال های کاربردی

1,300,000 ریال

مدت ویدئوی آموزشی: 10 ساعت


آموزش تئوری : 40%

آموزش نرم افزار : 60%


وضعیت موجودی :در انبار