فیلم آموزشی روش مارکوف سویچینگ در نرم افزار Oxmetrics

6 دیدگاه

1,550,000 ریال

مدت ویدئوی آموزشی: 70 دقیقه


آموزش تئوری : 20%

آموزش نرم افزار : 80%


وضعیت موجودی : در انبار